Introduktion till textdata och text mining

  • Datum: –15.00
  • Plats: Karin Boye-biblioteket Spektrum
  • Föreläsare: Anna Hultén och Malin Barkelind
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Malin Barkelind
  • Utbildning

Denna kurs riktar sig till dig som vill lära dig om hur du kan använda textdata och text mining i din forskning eller dina studier.

Under tillfället kommer vi att titta på några digitala metoder och verktyg för behandling av textdata och text mining. Efter att ha deltagit i denna kurs kommer du att ha lärt dig att:

- Förstå begreppen närläsning och fjärrläsning och vad som skiljer dem åt.
- Hitta behandlad textdata och ladda upp den till Voyant eller Taguette.
- Använda grundfunktioner i Voyant eller Taguette.
- Veta hur du kan få vidare hjälp i dina uppgifter och hur du kan hitta andra verktyg om du behöver.

Ingen tidigare erfarenhet krävs för att gå denna introduktionskurs.

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.

Anmäl dig här.