Dag Hammarskjöldföreläsningarna 2019 och 2021

  • Datum: –16.30
  • Plats: www.uu.se
  • Föreläsare: 2019 års föreläsare Christiana Figueres, Parisavtalets ”chefsarkitekt”. 2021 års föreläsare Agnès Callamard, generalsekreterare på Amnesty International.  
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitet och Dag Hammarskjöld-fonden
  • Kontaktperson: Gabriella Almqvist
  • Telefon: 0704250774
  • Föreläsning

Vid årets evenemang talar både 2021 års föreläsare Agnès Callamard och 2019 års föreläsare, Christiana Figueres, vars föreläsning skjutits upp.

 

Föreläsningarna ges på engelska.

Den första föreläsningen Leadership for the decisive decade ges av Christiana Figueres, Parisavtalets ”chefsarkitekt”. Den andra föreläsningen A global compact for a world beyond COVID-19 ges av Agnès Callamard, generalsekreterare på Amnesty International.

Evenemanget hålls i Uppsala universitets aula och kommer att vara i hybridformat. Christiana Figueres kommer att hålla sitt föredrag virtuellt, medan Agnès Callamard håller sin föreläsning på plats. De kommer sedan att delta i ett samtal, som modereras av Peter Wallensteen, seniorprofessor i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet.

Evenemanget kommer att direktsändas med start 14.00. 

Följ Dag Hammarskjöldföreläsningarna 2019 och 2021


Program

Välkomsttal av Rektor Anders Hagfeldt

Presentation av talarna, Peter Wallensteen

“Leadership for the decisive decade”, 2019 års föreläsare Christiana Figueres

“A global compact for a world beyond COVID-19”, 2021 års föreläsare Agnès Callamard

Samtal på temat “Global solutions to global problems: How do we get there?” Modererat av Peter Wallensteen

Medaljutdelning