Docentföreläsning: Omprövning av datamodeller i lärande

Institutionen för elektroteknik inbjuder alla intresserade till en docentföreläsning i ämnet elektroteknik med specialisering i signalbehandling.

Mer info på engelska sida.