Institutionskollokvium: Ledning och (sned-) styrning i universitet och högskolor

  • Datum: –12.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Sal 2005 och Zoom: https://uu-se.zoom.us/s/67413387328
  • Föreläsare: Mats Alvesson, Lunds universitet
  • Kontaktperson: Björgvin Hjörvarsson
  • Föreläsning

Institutionskollokviet hålls på svenska.

Universitetets huvuduppgifter bör vara att bedriva god utbildning och forskning. Men dessa mål styr endast och i mindre utsträckning verksamheten. Andra funktioner och intressen tar överhanden: studentnöjdhet (vid kursutvärderingstillfällen), hög genomströmning, lärarnas karriärsoptimering, få allt att se bra ut, göra formellt rätt, imitera andra organisationer, expansion av administration m.m. Ofta blir utbildningar kravlösa och ribban läggs lågt. Mycket forskning är av tveksamt värde och relevans. Föreläsningen tar upp problem i dagens universitet och högskola och pekar på lösningar.

Mats Alvesson är professor vid Lunds universitet och arbetar även vid University of Queensland, Australien, och City University, London. Han är Wallenberg scholar och en av Europas mest citerade samhällsvetare. Hans forskningsområde innefattar organisationskultur, ledarskap och identitet inom organisationer samt kvalitativ samhällsvetenskaplig metod. Han har särskilt intresserat sig för funktionell dumhet. Begreppet lanserades (tillsammans med André Spicer) 2012 och är inkluderat i officiellt svenskt språkbruk. Mats Alvesson är flitig debattör och författare [1]. Föredraget kommer att hållas i sal 2005 vid Ångströmlaboratoriet. Det kan även ses via zoom.

[1] https://portal.research.lu.se/portal/sv/persons/mats-alvesson(071de634-ce8c-4f05-ac7d-0e1d06f2b381).html

 

Debattartiklar

”Till stora kostnader samlas data in som aldrig används”
”Bättre med viktiga än med fina arbeten”
Skolinspektionen gör inte skolan bättre
”Universitet kapitulerar för ’rätta’ åsikter”
”Universitet måste vara den vuxne i rummet”

Böcker
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AMats%20Alvesson

med titlar såsom:

Dumhetsparadoxen: den funktionella dumhetens fördelar och fallgropar
Organisationer, ledning och processer
Organisationskultur och ledning
Förändringsarbete i organisationer: om att utveckla företagskulturer
Tomhetens triumf: om grandiositet, illusionsnummer & nollsummespel
Extra allt!: när samhälls- och människoförbättrandet slår tillbaka

Fotograf: Mark Harris