Dagstidningar: söka online och söka i mikrofilm

  • Datum: –12.45
  • Plats: Online via Zoom
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Anna Hultén
  • Utbildning

Vad skrevs det i dagstidningarna om spanska sjukan och kubakrisen? Vad rapporterades i dagspressen om det amerikanska inbördeskriget och hur recenserades Selma Lagerlöfs böcker? Vad hände den dagen då jag föddes? Dagstidningar kan vara ett intressant källmaterial för många, men ibland kan det vara svårt att veta hur och var man ska börja leta.

Under denna presentation berättar vi mer om vilka dagstidningar som finns på Uppsala universitetsbibliotek och vilka möjligheter det finns att söka i det äldre dagstidningsmaterialet genom databaser. Vi kommer också gå in på hur du kan använda de mikrofilmade dagstidningarna och hitta material som inte är digitaliserat.

Den här föreläsningen ingår i bibliotekets serie Library Lunchtime Learning, korta föreläsningar på olika matnyttiga teman att lyssna på under lunchen.

Anmäl dig här.