Disputation: The role of leptin in zebrafish (Danio rerio): novel insights into appetite regulation and reproduction

  • Datum:
  • Plats: Zoom Ekmanssalen
  • Doktorand: Emmanouil Tsakoumis
  • Arrangör: Department of Organismal Biology
  • Kontaktperson: Emmanouil Tsakoumis
  • Disputation

Emmanouil Tsakoumis försvarar sin avhandling: The role of leptin in zebrafish (Danio rerio): novel insights into appetite regulation and reproduction.
Opponent är Ana Gomez Peris från Institute of Aquaculture of Torre de la Sal

Hos däggdjur är leptin en perifer metabolisk signal och en kritisk regulator för energibalansen. Leptin påverkar aptitcentrum i hypotalamus i hjärnan och orsakar anorexigena effekter, detta eftersom det undertrycker matintaget. Dessutom spelar leptin en viktig roll i regleringen av reproduktion. Detta genom att skicka signaler till hjärnan för att stimulera reproduktionsaxeln om organismen har förvärvat tillräckliga energireserver som ska investeras för reproduktionsändamål. Dock är leptins roll i fiskens fysiologi fortfarande inte välstuderad. Denna doktorsavhandling undersökte den möjliga rollen som leptin har vid reglering av aptit och reproduktion hos äkta benfiskar genom användning av en zebrafisk mutant (lepr sa12953), där leptinreceptorn är inaktiverad.

Zoom : https://uu-se.zoom.us/j/61670031038