Reading strategies for efficient studies

  • Datum:
  • Plats: Online via Zoom
  • Kontaktperson: ask.library@ub.uu.se
  • Utbildning

Välkommen till en workshop om lässtrategier för att studera mer effektivt. Till exempel, om metoder och verktyg som kan förbättra din läsning och ditt lärande. Dessutom visar vi hur du med hjälp av en talsyntes kan kombinera att läsa med både ögonen och öronen och på så sätt variera din studieteknik. Tillfället ges på engelska.

Content:

- Take notes smarter with the Cornell method.

- Read smarter and more analytically: strategies before, during and after reading.

- Vary your reading using speech synthesis.

- Pause with the pomodoro method.

- During the session you will test different strategies and a speech synthesis. In preparation for the workshop, you can download the speech synthesis TorTalk to your computer for free.

Link to where you can download Tortalk.

Read more and register