Seminarium för högtidlighållandet av Stig Strömholms 90-årsdag

  • Datum: –17.00
  • Plats: Universitetsaulan
  • Föreläsare: Inbjudna talare är före detta justitiekanslern och före detta hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt, jur. dr Johanna Chamberlain och jur. dr Thérèse Fridström Montoya. Moderator vid seminariet är Lena Marcusson, professor emerita i offentlig rätt vid juridiska fakulteten och f.d. före detta prorektor vid Uppsala universitet
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Peter Johnson
  • Akademisk högtid, Seminarium

Den 16 september hålls ett seminarium i universitetets aula för att högtidlighålla tidigare rektorn Stig Strömholms 90-årsdag. Temat som jubilaren själv föreslagit är: utvecklingen av det rättsliga skyddet för den personliga integriteten under de senaste 50 åren.