Framtidsakademin – (O)naturliga och (o)jämlika katastrofer

  • Datum: –19.00
  • Plats: Mallas sal, Stadsbiblioteket, Svartbäcksgatan 17 eller online på Youtube eller Zoom
  • Föreläsare: Sara Bondesson, Biträdande universitetslektor, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Försvarshögskolan
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för miljö- och utvecklingsstudier, CEMUS, Folkuniversitetet Uppsala och Stadsbiblioteket Uppsala
  • Kontaktperson: Daniel Mossberg
  • Föreläsning

Varmt välkommen till en öppen föreläsning “(O)naturliga och (o)jämlika katastrofer” med Sara Bondesson, Biträdande universitetslektor, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Försvarshögskolan!

Föreläsningen belyser hur naturkatastrofer är socialt, politiskt och ekonomiskt producerade, snarare än naturliga och hur dess effekter hänger samman med underliggande maktordningar och ojämlikheter i våra samhällen, trots att en naturkatastrof för många kan framstå som jämlik i att den drabbar alla.

Sara Bondesson är biträdande universitetslektor vid Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap vid Försvarshögskolan och har också koppling till Centrum för naturkatastrofslära (CNDS) vid Uppsala universitet, Försvarshögskolan och Karlstads universitet. Hennes forskning fokuserar på katastrofhantering och katastrofriskreducering med särskilt fokus på sårbarhetsreduktion och social ojämlikhet. Sara bedriver för närvarande ett tvåårigt forskningsprojekt som fokuserar på jämställdhetsarbete inom ramen för internationella insatser. Läs mer här: https://www.fhs.se/sc/profilsida.html?identity=400.516db77716142595606442c8.