Jubileumssymposium 50 år av freds- och konfliktforskning

Med anledning av 50 år av utbildning och forskning om fred och konflikter

bjuder institutionen för freds- och konfliktforskning in till Jubileumssymposium. Symposiet hålls på engelska.

I den första delen av symposiet presenterar välrenommerade akademiker sin forskning kring några av de stora samhällsutmaningarna och reflekterar över trender inom sina respektive forskningsfält och vad de ser för utmaningar framåt. 
I andra delen samtalar politiker och företrädare för icke-statliga organisationer om sina erfarenheter från arbete i fält och katastrofområden och reflekterar om fredsforskning är relevant for deras arbete.
Se en inspelning av jubileumssymposiet här.

-----------------------------------------------------------

PROGRAM

Välkomsttal

Uppsala universitets rektor professor Anders Hagfeldt

Föreläsning: The History of the Department of Peace and Conflict Research
Professor Peter Wallensteen

Föreläsning: Diplomacy, Practice and Conflict Resolution
Jan Eliasson: Hedersdoktor Uppsala universitet; tidigare vice generalsekreterare för FN och tidigare Sveriges utrikesminister

Föreläsningar och panelsamtal: Making Sense of a Complex World 
Professor Gudrun Østby: Peace Research Institute Oslo (PRIO), Norway

Professor Erica Chenoweth: Harvard University, USA

Professor Christian Davenport: University of Michigan, USA

Modererat av professor Kristine Höglund, Uppsala universitet

Paus

Samtal på temat: Peace Research: Is It Still Relevant for the World?

Deltagare:

Jamie LeSueur: Head of Emergency Operations vid International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, tidigare student vid institutionen för freds- och konfliktforskning och Uppsala universitets Årets alumn 2020. 

Beatrice Fihn: Executive Director of the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), ICAN fick 2017 års Nobels fredspris received the 2017 Nobel Peace Prize.

Margot Wallström: Tidigare FN:s generalsekreterares särskilda representant i frågor som rör konfliktrelaterat sexuellt våld och tidigare Sveriges utrikesminister.

Modererat av Peter Wallensteen.

Avslutningstal av professor Ashok Swain, prefekt vid institutionen för freds- och konfliktforskning