Antimicrobial Resistance – a Cross-disciplinary Threat to Global Health

  • Datum: –15.00
  • Plats: (kontakta Erika Sigvardsdotter för anmälan, seminariet kan på kort varsel ställas om till digitalt via Zoom) Rausingrummet, hus 6
  • Arrangör: Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap
  • Kontaktperson: Erika Sigvardsdotter
  • Seminarium

MHS-seminariet

Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap bjuder in till MHS-seminarium med titeln “Antimicrobial Resistance – a Cross-disciplinary Threat to Global Health”. Seminariet hålls på engelska. Presenterar gör:

Linus Sandegren, Universitetslektor vid Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi  med presentationen “Antimicrobial Resistance – Background, Biology, and Bad Behavior” och

Olof Lindahl, Biträdande universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen med presentationen “The Business and Economics of Antimicrobial Resistance”

Båda presentatörerna är aktiva vid Uppsala antibiotikacentrum.