Lär dig söka systematiskt inom medicin och hälsa

  • Datum: –15.00
  • Plats: Online via Zoom
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Kazuko Gustafsson
  • Utbildning

Denna workshop riktar sig till doktorander, post docs och forskare inom medicinska och farmaceutiska ämnesområden som vill uppdatera sina kunskaper i systematisk informationssökning, t ex. inför en systematisk översikt.

Innehåll:

- Hitta relevanta databaser för ditt ämne och hur många du bör använda
- Systematiska sökstrategier
- Akronym-övning
- Sökdokumentation
- Diskussioner med andra deltagare om systematisk sökning

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.

Anmäl dig här.