UppTalk Weekly: Celsius, Linné och när naturvetenskapen kom till Uppsala

  • Datum: –12.30
  • Plats: https://uu-se.zoom.us/j/64715075397
  • Föreläsare: Hans Ellegren, professor i evolutionsbiologi vid institutionen för ekologi och genetik, Uppsala universitet och blivande ständig sekreterare för Kungliga Vetenskapsakademien
  • Webbsida
  • Arrangör: UppTalk Weekly, en del av teknisk- naturvetenskapliga fakultetens digitala kompetensutvecklingsinitiativ för alumner och samhället
  • Kontaktperson: Lina Sors Emilsson
  • Telefon: 018-471 2138
  • Seminarium

Möt Hans Ellegren, professor i evolutionsbiologi och blivande ständig sekreterare för Kungl. Vetenskapsakademien i ett samtal om hur den vetenskapliga revolutionen togs emot i Uppsala. Hur Uppsalas egen vetenskapsakademi skapades under 1700-talet och blev en plattform för forskning av Celsius, Swedenborg, Polhem och Linné. Vetenskapsmän som påverkat och påverkar våra akademier och samhällen.

Klicka här för att komma direkt till samtalet (zoom-länk)

Om du vill ha ett påminnelsemejl med zoom-länk ca 30 minuter innan samtalet börjar, skriv in din e-postadress i detta formulär.

UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom där ni varje tisdag med start klockan 12.00 får ta del av intressanta samtal och tvärvetenskapliga panelsamtal med forskare från Uppsala universitet. Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen där ni som åhörare har möjlighet att ställa frågor till våra forskare.

UppTalk Weekly är en del i teknisk- naturvetenskapliga fakultetens satsning på onlineutbildningar för alumner och allmänheten.

Läs mer om UppTalk Weekly och se tidigare sända och kommande samtal