Docenturföreläsning: Introduction to electrochromism technology

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet rum Å4001, Lägerhyddsvägen 1
  • Föreläsare: Ilknur Bayrak Pehlivan
  • Arrangör: Institutionen för Materialvetenskap
  • Kontaktperson: Ilknur Bayrak Pehlivan
  • Docentföreläsning

Institutionen för Materialvetenskap inbjuder härmed alla intresserade till docenturföreläsning i ämnet teknikvetenskap med specialisering i fasta tillståndets fysik. Föreläsare är Ilknur Bayrak Pehlivan.

Föreläsare: Ilknur Bayrak Pehlivan / PhD

Ordförande: professor Lars Österlund
Docenturnämndens representant: professor Jan Isberg

Språk: Föreläsningen hålls på engelska.

Sammanfattning:
Electrochromism is an energy-saving technology that makes it possible to control solar energy transmission and visible light through a device. It can be integrated into various technologies, such as displays or smart windows. The latter simultaneously provide energy efficiency and indoor comfort. Electrochromic windows can significantly reduce energy use for cooling, air conditioning, and illumination; therefore, they are anticipated to be important to build sustainable energy systems in urban environments for the future. The lecture will provide an introduction to the field of electrochromism with a focus on electrochromic windows. Fundamental principles relevant to electrochromic technology will be explained and followed by an overview of the device design, materials, and description of the electrochromic phenomenon. Then, we will focus on key parameters to evaluate electrochromic functionality. The lecture will end with some application examples and an outlook on future prospects and challenges in electrochromism.
 

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 40-45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion

Välkomna!