Öppningssymposium: Uppsala Diabetescentrum

Uppsala Diabetescentrums öppningssymposiet är en eftermiddag av föreläsningar och mingel. Mat och dryck ingår och som vanligt kan evenemanget följas via Zoom.

Uppsala Diabetescentrum (UDC) har existerat sedan januari 2021. Under året som gått har verksamheten växt, men på grund av rådande pandemirestriktioner har vi tidigare inte kunnat sammankalla till ett större öppningsevenemang.

Centrets öppningssymposium äger rum på Humanistiska teatern i Engelska Parken och utgörs av en eftermiddag av föreläsningar och mingel. Evenemanget ligger i nära anslutning till världsdiabetesdagen den 14 november – en FN-dag som sätter fokus på alla de som lever med, eller riskerar att insjukna i, diabetes. 2021 fyller passande nog också insulinet 100 år – en historisk upptäckt som självklart förtjänar att firas.

Inbjudna talare till öppningssymposiet är vicerektor Mats Larhed (Uppsala universitet), vicedekan Henrik Rönnberg (Sveriges Lantbruksuniversitet), professorer Christian Berne, Edward Fottrell, Ulf Eriksson och Olov Andersson samt doktor och veterinär Teresa Rodriguez-Calvo. Evenemanget är också ett tillfälle för UDC att berätta om sin egen verksamhet. Centrumföreståndare och professor Per-Ola Carlsson ger en övergripande introduktion och de fyra fokusområdena presenteras av gruppledare och lektorer Steve McKeever (biträdande föreståndare), Marcel den Hoed, Gustaf Christoffersson och Olof Idevall.

Mat och dryck ingår och som vanligt kan evenemanget följas via Zoom. Registrering och dagsschema finns länkat nedan. Varmt välkommen!

 

Tid: 13:00-17:30, 30 november
Plats: Humanistiska teatern, Engelska parken

Länkar:
Registrering
Schema
Zoom

Titeltext framför blå, kurvig linje och Humanistiska teaterns röda sittplatser.