AI4Research open seminar

  • Datum: –14.00
  • Plats: Seminariet ges via zoom.
  • Föreläsare: Jonas Adler senior forskare vid Google DeepMind
  • Webbsida
  • Arrangör: AI4Research
  • Kontaktperson: Cecilia Alsmark
  • Telefon: 0737078418
  • Seminarium

Prediktion av proteinstrukturer baserat på dess aminosyrasekvens har varit en av de stora utmaningarna inom biologin de senaste 50 åren. Seminariet beskriver utvecklingen av AlphaFold, ett nytt djupinlärningssystem för att prediktera proteinstruktur. Evenemanget ges på engelska.