Quantitative genetics in the genomic era

  • Datum: –14.00
  • Plats: Evolutionsbiologiskt centrum Lindahlsalen
  • Föreläsare: Arild Husby
  • Arrangör: Institutionen för ekologi och genetik
  • Kontaktperson: Arild Husby
  • Docentföreläsning

Institutionen för ekologi och genetik inbjuder härmed alla intresserade till en docenturföreläsning i ämnet biologi med inriktning mot evolutionär genetik.

Föreläsare: Arild Husby
Ordförande: professor Hans Ellegren
Docenturnämndens representant: professor Monika Schmitz

Föreläsningen ges på engelska

Sammanfattning: Quantitative genetics has a long history in the field of evolutionary genetics. In this lecture I will describe how we can use information about the variance and covariance among relatives to provide insights into the genetic basis of complex traits and how these insights have held up in the genomic era.

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 40-45 minuter med efterföljande diskussion och kommer att ges på engelska.

Välkomna!