Fakulteten för utbildningsvetenskapers installationsföreläsning

Fakulteten för utbildningsvetenskapers nya professor 2021 håller sin installationsföreläsning. Föreläsningen kan ses på plats och via direktsändning.

Program

Inledning av Fakulteten för utbildningsvetenskapers dekanus, professor Esbjörn Larsson

Helen Melander Bowden: Lära tillsammans. Om interaktion i pedagogiska sammanhang.

 

Föreläsningen ges under installationsveckan som avslutas 19 november med den högtidliga professorsinstallationen i universitetsaulan.

Titta på föreläsningen.