Samhällsvetenskapliga fakultetens installationsföreläsningar

Samhällsvetenskapliga fakultetens nya professorer 2020 och 2021 håller sina installationsföreläsningar. Föreläsningarna kan ses på plats och via direktsändning.

Program

13.15 Inledning av Samhällsvetenskapliga fakultetens dekanus, professor Joakim Palme

Lena Hensvik: Arbetsförmedling i en ny tid – Möjligheter och utmaningar med algoritmbaserad matchning på arbetsmarknaden.

Lisa Hultman: Kan FN skydda civila i krig?

Daniel Nohrstedt: Naturkatastrofer som drivkraft för samhällsförändring.

14.20 Paus

14.40 Ingeborg Waernbaum: Statistiska metoder för att analysera kausala frågeställningar med observationsdata.

Susanne Stenbacka: Brist på blåljus – om platshierarkier, glesa miljöer och täta relationer på svensk landsbygd.

Michał Krzyżanowski: Narrating the 'New Normal’? Discourses on ‘Crisis’ in/and the Populist Imagination.

Eva Roos: Ojämlikhet i hälsa – Vilken betydelse har måltider?

16.00 Paus

16.20 Claes-Fredrik Helgesson: Identitetsbedrägeri och interdisciplinära möten. Tre variationer knutna till det engelska begreppet ”impostering”.

Nazar Akrami: Personlighet, att vara omgiven av sig själv och artificiell intelligens.
Gunilla Stenberg: När små barn upptäcker världen.

Anne H Berman: Fixa problemet själv eller söka hjälp? Lågtröskelinsatser för beroende och psykisk hälsa.

 

Föreläsningen ges under installationsveckan som avslutas 19 november med den högtidliga professorsinstallationen i universitetsaulan.

Titta på föreläsningarna.