Språkvetenskapliga fakultetens installationsföreläsningar

Språkvetenskapliga fakultetens nya professorer 2020 och 2021 håller sina installationsföreläsningar. Föreläsningarna kan ses på plats och via direktsändning.

Program

09.15 Inledning av Språkvetenskapliga fakultetens dekanus, professor Joakim Nivre

Emma Clery: On choosing English Literature.

Ashleigh Harris: An invisible archive: metadata and informal literary networks in Africa.

Daniel Kane: Why I Love Minor Art.

10.40 Paus

11.00 Christina Kullberg: ”Stjäla ord ur deras munnar” – andras röster i franska tidigmoderna reseberättelser från Karibien.

Natalia Ganuza: Svensk sociolingvistik då och nu.

Lars Mårtensson: Det handskrivna ordet.

Andreas Nord: Kanslisvenskan – död eller levande?

 

Föreläsningen ges under installationsveckan som avslutas 19 november med den högtidliga professorsinstallationen i universitetsaulan.

Titta på föreläsningarna.