Historisk-filosofiska fakultetens installationsföreläsningar

Historisk-filosofiska fakultetens nya professorer 2020 och 2021 håller sina installationsföreläsningar. Föreläsningarna kan ses på plats och via direktsändning.

Program

13.15 Inledning av Historisk-filosofiska fakultetens prodekanus, professor Torbjörn Gustafsson Chorell

Jenny Andersson: Marknadens förförelse. Att studera ett politiskt nyckelbegrepp.

Christina Garsten: Globala eliters toppmöten. Vad gör man egentligen i Davos?

Erik Lindberg: Ofritt arbete i svensk historia.

Doris Rusch: Existential Transformative Play – how game design research can contribute to a meaningful life.

 

Föreläsningen ges under installationsveckan som avslutas 19 november med den högtidliga professorsinstallationen i universitetsaulan.

Titta på föreläsningarna.