Farmaceutiska fakultetens installationsföreläsningar

Farmaceutiska fakultetens nya professorer 2020 och 2021 håller sina installationsföreläsningar. Föreläsningarna kan ses på plats och via direktsändning.

Program

09.15 Inledning av Farmaceutiska fakultetens dekanus, professor Mathias Hallberg

Christel Bergström: Datorbaserad formulering och 3D-skrivna läkemedel för utveckling av effektiva och individanpassade mediciner.

Andrew Hooker: Nya möjligheter att hitta den optimala läkemedelsdosen med matematiska modeller.

Johan Winbäck Lennartsson: Ett receptorproteins liv och död.

Ola Spjuth: Kan artificiell intelligens och automation effektivisera läkemedelsutveckling?

10.40 Paus

11.00 Björn Wettermark: Recept på register – historier om hälsodata för en bättre läkemedelsanvändning.

Anja Sandström: Från bräckliga peptider till läkemedelskandidater.

 

Föreläsningen ges under installationsveckan som avslutas 19 november med den högtidliga professorsinstallationen i universitetsaulan.

Titta på föreläsningarna.