Juridiska fakultetens installationsföreläsningar

  • Datum: –11.30
  • Plats: Universitetshuset, sal IX
  • Föreläsare: Katia Cejie, Steffen Hindelang, David Langert och Rebecca Thorburn Stern.
  • Arrangör: Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Gabriella Almqvist
  • Föreläsning, Akademisk högtid

Juridiska fakultetens nya professorer 2020 och 2021 håller sina installationsföreläsningar. Föreläsningarna kan ses på plats och via direktsändning.

Program

Inledning av juridiska fakultetens dekanus, professor Anna Singer.

Katia Cejie: Den gränslöse professorns dilemma: var, när och hur ska skatten betalas?

Steffen Hindelang: Shifting landscapes – What remains of a liberal world economic order?

David Langlet: Den naturliga rätten och den förrättsligade naturen – om samspelet mellan juridik och naturvetenskap i formandet av 'naturen'.

Rebecca Thorburn Stern: Migrant i första hand, barn i andra?

 

Föreläsningarna ges under installationsveckan som avslutas den 19 november med den högtidliga professorsinstallationen i universitetsaulan.

Titta på föreläsningarna.