Docenturföreläsning: Molekylmodell - hitta din plats i hierarkin!

  • Datum: –11.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Polhemssalen
  • Föreläsare: Tekn. Dr. Malin Wohlert
  • Arrangör: Institutionen för Materialvetenskap
  • Kontaktperson: Malin Wohlert
  • Docentföreläsning

Institutionen för Materialvetenskap inbjuder härmed alla intresserade till docenturföreläsning i ämnet Teknisk fysik med inriktning mot materialvetenskap. Föreläsare är Tekn. Dr. Malin Wohlert.

Ordförande: professor Per Isaksson

Docenturnämndens representant: professor Jan Isberg

Sammanfattning:
Många material, både biologiska och syntetiska, är hierarkiskt uppbyggda, vilket innebär att de är organiserade på flera längdskalor. Trä är ett biologiskt hierarkiskt material. På makroskala är trä ett poröst material, vars cellväggar är en mikroskopisk struktur av cellulosafibriller inbäddade i en matris av   lignin och hemicellulosa i närvaro av vatten. För att förstå träets mekaniska egenskaper och inverkan av exempelvis fukt och temperatur krävs modeller som tar hänsyn till de mekanismer som äger rum på makro- såväl som mikroskala. I denna föreläsning ges en introduktion till hur molekylära modeller och molekyldynamiska simuleringar kan användas som ett verktyg för att beskriva delar av dessa mekanismer – och vilka begränsningar metoden har. 

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 40-45 minuter med efterföljande diskussion och kommer att ges på svenska.

Välkomna!