Teologiska fakultetens installationsföreläsningar

Teologiska fakultetens nya professorer 2020 håller sina installationsföreläsningar. Föreläsningarna kan ses på plats och via direktsändning.

Program

Inledning av teologiska fakultetens prodekanus, professor Kajsa Ahlstrand

Urban Claesson: Gud, präst, kung och ett allomfattande föräldraskap – en svensk historia om makt, omsorg och kris.

Cecilia Wejryd: Hjärta, hjärna, händer och fötter – kristen tro som historisk drivkraft.

Föreläsningarna ges under installationsveckan som avslutas den 19 november med den högtidliga professorsinstallationen i universitetsaulan.

Titta på föreläsningarna.