Online Cryptoparty: "Differential privacy — when, why and how?"

  • Datum: –19.00
  • Plats: https://bbb.cryptoparty.se/b/cry-2as-jef-lzy
  • Föreläsare: Boel Nelson
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala University Cryptoparty
  • Kontaktperson: Arve Gengelbach
  • Workshop

Välkommen tillbaka till Uppsala Universitets CryptoParty!

Vi skapar en plats för att tillsammans lära oss om grunderna till själv-försvar i den digitala världen.

Evenemanget hålls på engelska.

Differential Privacy är på väg att bli standard för dataskydd. Detta till trots är användningen av Differential Privacy begränsad.  I presentationen kommer vi diskutera verkliga scenarier samt utmaningar i användningen av algoritmer som implementerar Differential Privacy.  När ska Differential Privacy användas? Vad skyddar det emot? Vad behövs för att få algoritmer som uppfyller Differential Privacy?