Energy systems for a sustainable society

  • Datum: –15.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Mats W Lundberg, Head of sustainability, Sandvik; William Brant, Associate Professor at Department of Chemistry, Ångström Laboratory, Structural Chemistry, Uppsala University and co-owner of Altris AB; Rafael Waters, Project manager STUNS Energi and Professor at Department of Electrical Engineering, Division of Electricity at Uppsala University. ‘Smart grid for mobility house for sustainable cities’. Daniela Nemeti, Project coordinator, Sustainability InnoCenter ‘ Behavioural change and its role driving sustainable mobility: a pathway to attending the systemic challenge of mobility transition?’; Klas Palm, Researcher at Department of Civil and Industrial Engineering, Division of Industrial Engineering and Management, Uppsala University, ‘Sustainable or segregated? Energy communities for a broad sustainable energy transition’; Mikael Åhlman, Environmental strategist and regional development, Uppsala County Region Uppsala.
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala University Innovation Partnership Office (UU Samverkan)
  • Kontaktperson: Anna Wallsten & Harris Stamatopoulos
  • Seminarium

Många av oss som bor i den västerländska delen av världen har en tendens att gå mot en mer energislukande livsstil och gärna i större städer. Hur kan vi gå mot grönare energilösningar och dessutom se till att vi har jämlika samhällen som tar hand om sina invånare?