TEMADAG: DIGITALISERING OCH SKOLAN

Välkommen till en temadag om digitalisering av skolan. Under eftermiddagen får du följa paneldiskussioner kring hållbarhet, hälsa, undervisning och praktiska erfarenheter med digitala verktyg. Du får möjlighet att delta i samtal och ställa frågor till såväl forskare som yrkesverksamma lärare. Vi kommer att beröra unga och tonåringars digitala liv och hur digitalisering påverkar samhället, skolan och din framtida yrkesroll.

Du kan redan nu skicka in dina frågor till gästerna via vårt frågeformulär: https://forms.gle/CR5vWSk7TDddcxZv5

PROGRAM
1300-1415 Panel 1 - Hållbarhet: Miljö, hälsa och livsstil i ett digitalt samhälle
Eva Stattin, IVL Svenska Miljöinstitutet
Karin Kjellenberg, Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa, Gymnastik- och idrottshögskolan
Helene Melander Bowden, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, UU

1415-1440 Fikapaus

1440-1555 Panel 2 - Teori: Digital undervisning och digitalisering av skolan
Magnus Haake, Educational Technology Group, LUCS, Lunds universitet
Bert Jonsson,  Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet
Catarina Player-Koro, Avdelningen allmän didaktik och pedagogiskt arbete, Göteborgs universitet

1600-1700 Panel 3 - Praktik: Erfarenheter från digitaliseringens påverkan på arbetet
Reflektion och samtal kring hur digitalisering påverkar den dagliga verksamheten i skolan tillsammans med
Förskollärare: Xanthippi Mantzidou, Väpnarens förskola
Gymnasielärare: Anna Wrammert, Teologiska institutionen, Empirisk-praktiska studier av religion och teologi, UU
Skolsköterska: Catarina Cederved, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, UU