Diabetes Plus

  • Datum: –13.00
  • Föreläsare: Therese Anderbro, legitimerad psykolog & universitetslektor, Stockholms universitet
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala diabetescentrum
  • Kontaktperson: Ulrika Bäckman
  • Telefon: 070-1679474
  • Seminarium

Välkommen till det andra Diabetes Plus-seminariet med titeln "Diabetes + Psychological Interventions.". Psykolog och universitetslektor Therese Anderbro diskuterar de psykologiska dimensionerna av diabetesvård med publiken och moderator Taeda Tomic - docent i teoretisk filosofi.

Diabetes Plus är en tvärdisciplinär seminarieserie från Uppsala Diabetescentrum. Seminarierna hålls på engelska, äger rum en gång i månaden och är öppna för allmänheten, studenter och akademiker från olika vetenskapsområden. Sessioner är en timme långa och hålls för närvarande digitalt med hänsyn till pågående pandemi.

Evenemanget hålls på engelska och är öppet för alla

Anmälan krävs ej

Zoom-länk: https://uu-se.zoom.us/j/61007492676

Titel framför blå, målad kurva på vit bakgrund.