PLATSER FÖR BILDNING - Tredje seminariet i serien Bildningens nya vägar – flyttat till Zoom

  • Datum: –15.00
  • Plats: På Zoom
  • Arrangör: Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa & CIRCUS.
  • Kontaktperson: Alexandra Borg
  • Seminarium

Bildning framhålls oftast som något positivt och till och med nödvändigt för att

stödja demokrati och rättvisa i samhället. Samtidigt är bildning ett begrepp som ger

uttryck för olika värderingar beroende på hur det definieras och praktiseras.

Observera att seminariet har flyttat till Zoom.

I seminarieserien ”Bildningens nya vägar” välkomnas studenter och universitetsanställda att delta i ett samtal om hur bildningsideal och bildningspraktiker kan fördjupas, granskas och omformuleras.

Seminarieseriens tredje del har formen av presentationer med en avslutande paneldiskussion som tar sig an platsens betydelse för bildning. Vi utforskar såväl fysiska platser som digitala plattformar. Vilken betydelse har de svenska Medelhavsinstituten haft för främjandet av kultur och bildning? Vilka bildningsinitiativ går att finna i den digitala världen? Vad har traditionella bildningsinstitutioner och nya medier för roll i kunskapsspridning?

 INBJUDNA GÄSTER

Göran Blomqvist fil. dr, styrelseordförande vid Svenska Institutet i Rom och Stiftelsen Villa San Michele.
Magnus Bremmer fil. dr, redaktör Anekdot/Bildningspodden.
Cecilia Ferm Almqvist fil. dr, professor i pedagogik vid Södertörns Högskola & adjungerad professor i musikpe dagogik vid Stockholms Musikpedagogiska Institut.
Ingela Nilsson professor i grekiska och bysantinska studier vid Uppsala universitet, tidigare direktör vid Svenska forskningsinstitutet i Istanbul. 

Moderator: Ingrid Berg, fil.dr. och projektsamordnare vid Circus 

Serien Bildningens nya vägar leds av Alexandra Borg & Julie Hansen.

Torsdag 13 januari 2022  kl. 13.15–15.00

Seminariet har flyttat till Zoom.  

Kontaktpersoner: Alexandra Borg (alexandra.borg@nordiska.uu.se) 
Julie Hansen (julie.hansen@moderna.uu.se)

Välkomna!