Informationssökning för studenter inom samhällsvetenskap

  • Datum: –15.45
  • Plats: Ekonomikums bibliotek Undervisningslokalen
  • Föreläsare: Camilla Larsson & Nils Rosén
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Camilla Larsson
  • Utbildning

Lär dig att hitta relevanta vetenskapliga databaser för ditt ämne och att använda olika sökstrategier för att hitta vetenskapliga artiklar eller annat material.

Den här kursen riktar sig till dig som studerar ett samhällsvetenskapligt ämne och som inte fått biblioteksundervisning inom ramen för din kurs/program denna termin.

Vi kommer att visa dig:

- Hur du söker i bibliotekets digitala och fysiska samlingar
- Hur du hittar passande databaser för ditt ämne
- Hur man formulerar sökord utifrån sin forskningsfråga/ämne
- Hur du kan använda några grundläggande sökstrategier för att söka material i olika databaser.

Upplägget består främst av en föreläsning men med vissa inslag där du kan få testa att söka själv, antingen med bibliotekets eller med ett eget exempel.

Tillfället kommer hållas på engelska vid önskemål.

Varmt välkommen!

Anmäl dig här.