Lär dig söka systematiskt inom medicin och farmaci

  • Datum: –17.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum BMC B/B7:111a
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Ebba Warén
  • Utbildning

Detta tillfälle riktar sig till doktorander, post docs och forskare inom medicin eller farmaci som vill få en introduktion till systematisk informationssökning, till exempel inför en systematisk översikt eller en scoping review.

Målet med kursen är att du ska:

- Förstå vad en systematisk sökning är och anledningar till att göra en sådan
- Veta hur du planerar och genomför en systematisk sökning
- Kunna dokumentera din sökning och veta när det är relevant
- Kunna identifiera olika typer av litteraturöversikter och välja vilken som lämpar sig för din forskningsfråga
- Känna till olika verktyg och resurser som används vid en systematisk översikt

Denna kurs fokuserar på systematisk sökning och bygger vidare på grundläggande färdigheter i informationssökning. Om du letar efter en allmän kurs i informationssökning, se vår kurs i informationssökning för forskare.

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov, anmäl dig här.