Development Research Conference

Fokus för konferenserna Development Research Conference (DevRes) är forskning kring fattigdomens orsaker, konsekvenser och möjliga lösningar, samt om hållbar utveckling och samband mellan hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning i låginkomstländer.

Fokus för konferenserna Development Research Conference (DevRes) är forskning kring fattigdomens orsaker, konsekvenser och möjliga lösningar, samt om hållbar utveckling och samband mellan hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning i låginkomstländer.

Vi planerar en dynamisk hybridkonferens. Konferensen erbjuder deltagande både på plats och via digitala funktioner med livestreaming. Den första dagen blir på Uppsala universitet, den andra dagen genomförs helt online och den tredje dagen blir på Karolinska Institutet. Du kan läsa mer på DevRes webbplats.

 

Bild som visar Universitetshuset.