Vilken roll har universitet och högskolor i det livslånga lärandet?

  • Datum: –15.00
  • Plats: Seminarierna ges via Zoom https://uu-se.zoom.us/j/66868001458
  • Arrangör: Kommunikationsavdelningen
  • Kontaktperson: Anita Sollenberg
  • Telefon: 018-4715962
  • Seminarium

Den 1 juli 2021 ändrades högskolelagen och Sveriges lärosäten fick ett tydligare uppdrag vad gäller livslångt lärande. Regeringen har också beslutat att införa ett särskilt omställningsstudiestöd för att öka möjligheterna till livslångt lärande och för att stärka individens ställning på arbetsmarknaden. Vilken roll ska universiteten ha i den här utvecklingen?

OBS! Seminariet genomförs via zoom.

OBS! Seminariet genomförs via zoom, https://uu-se.zoom.us/j/66868001458.

Arbetsmarknaden förändras snabbare än tidigare och behovet av fortbildning, vidareutbildning och karriärväxling ökar. Ny kunskap ska bidra till att lösa de utmaningar och snabba förändringar som finns i dagens samhälle såsom hållbarhet, klimatomställning, demokrati, globalisering, digitalisering och en åldrande befolkning.

Den 1 juli 2021 ändrades högskolelagen och Sveriges lärosäten fick ett tydligare uppdrag vad   livslångt lärande. Regeringen har också beslutat att införa ett särskilt omställningsstudiestöd för att öka möjligheterna till livslångt lärande och för att stärka individens ställning på arbetsmarknaden.

Vilka är förväntningarna på oss lärosäten? Vilken roll ska vi ha i utvecklingen? Vilka utmaningar finns och vilka möjligheter? Det är några frågor som vi vill diskutera.

Vi välkomnar alla som är intresserade av högre utbildning, kompetensförsörjning, samverkan, uppdragsutbildning och Sveriges konkurrenskraft till en dag om livslångt lärande.

Varmt välkomna!

Anders Hagfeldt                                         Johan Tysk

Rektor                                                        Vicerektor för teknik och naturvetenskap

 

Program 16 februari 

kl.10  Rektor Anders Hagfeldt hälsar välkommen.

kl. 10.15  Perspektiv på livslångtlärande. Vilka behov har individ, samhälle och företag av långsiktig kompetensförsörjning och vilka förväntningar finns på universiteten och högskolor?

Medverkande: Ulrika Wallén, Svenskt näringsliv; Katarina Borstedt, Northvolt; Kim Scharafinski, Region Uppsala; Lena Granqvist, Saco och Linn Svärd, SFS. 

kl. 11.00 Paus

kl. 11.10 Paneldiskussion

kl. 11.30 Statssekreterare Samuel  Engblom: Omställningsstödet – en reform för ökad konkurrenskraft för individen och för Sverige.

Moderator: vicerektor Johan Tysk.

kl. 12  Paus

kl. 13  Erfarenheter, utmaningar och möjligheter för lärosätena med livslångt lärande

Medverkande: Kristina Eneroth, Lunds universitet; Leif Kari och Anders Johansson, KTH; Lars Bengtsson högskolan i Gävle och Johan Tysk, Uppsala universitet.

kl. 14.00 Paus

kl. 14.10 Paneldiskussion

kl. 14.50 Summering och avslutning

Moderator: prorektor Coco Norén.

Seminariet genomförs via zoom.

Ytterligare information