Av Gustavs hand – digitalisering, digital berikning och förmedling av Gustav III:s arkiv

  • Datum: –12.45
  • Plats: Online via Zoom
  • Föreläsare: Mikael Alm
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Malin Barkelind
  • Utbildning

Vid årsskiftet 2022 startade ett infrastrukturprojekt kring Gustav III:s arkiv på universitetsbiblioteket som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond.

Projektet syftar till att konservera och digitalisera samlingen, att med HTR (handskriftsigenkänning) transkribera och göra delar av samlingen sökbar, att initiera samlingen i undervisning och forskning samt att presentera samlingen och arbetet med den såväl inom som utanför den akademiska världen. Projektledaren Mikael Alm vid Historiska institutionen berättar mer.

Anmäl dig här.

Den här föreläsningen ingår i bibliotekets serie Library Lunchtime Learning, korta föreläsningar på olika matnyttiga teman att lyssna på under lunchen.

Band ur Gustav III:s arkiv