Sensationer i skillingtryck

  • Datum: –12.45
  • Plats: Online via Zoom
  • Föreläsare: Hanna Enefalk
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Malin Barkelind
  • Utbildning

”Skillingtrycken” var billiga vishäften som såldes under nära fyrahundra år. Texterna hämtades från de mest skilda håll och kunde bestå av allt från kunglig krigspropaganda till individuella, folkliga levnadsöden.

Historikern Hanna Enefalk, som studerat universitetsbibliotekets rika samlingar av skillingtryck, berättar om mediets historia från reformationens religiösa propaganda fram till det tidiga 1900-talets sentimentala visor.

Anmäl dig här

Den här föreläsningen ingår i bibliotekets serie Library Lunchtime Learning, korta föreläsningar på olika matnyttiga teman att lyssna på under lunchen.