Publish with a CC-license

  • Datum: –12.45
  • Plats: Online via Zoom
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Börje Dahrén
  • Utbildning

Open access är mer än bara tillgänglighet. Det handlar också om att behålla ägarskapet till ditt arbete.

De upphovsrättsliga licenser som oftast är kopplade till open access-publicering är av typen Creative Commons. Här ger vi en kort introduktion till hur du använder olika CC-licenser smart, och vilka krav som forskningsfinansiärerna ställer på detta.

Den här föreläsningen ingår i bibliotekets serie Library Lunchtime Learning, korta föreläsningar på olika matnyttiga teman att lyssna på under lunchen. Föreläsningen ges på engelska. 

Anmäl dig här