UppTalk Weekly: Din roll som elkonsument i omställningen till ett hållbart energisystem

  • Datum: –12.30
  • Plats: Zoom - länk hittar du längre ner på sidan
  • Föreläsare: Cajsa Bartusch, universitetslektor och docent vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Uppsala universitet
  • Webbsida
  • Arrangör: UppTalk Weekly, en del av teknisk- naturvetenskapliga fakultetens digitala kompetensutvecklingsinitiativ för alumner och samhället
  • Kontaktperson: Lina Sors Emilsson
  • Telefon: 018-471 2138
  • Seminarium

Mer flexibel elanvändning är ett viktigt led för ett fossilfritt energisystem. Den tekniska potentialen är känd, men kunskapen om elkonsumenters medvetenhet, acceptans, drivkrafter och hinder för flexibel elanvändning är begränsad. Cajsa Bartusch, docent i industriell teknik, studerar detta och vi möter henne i ett samtal om elanvändarnas roll i omställningen till ett hållbart energisystem.

Om du klickar här kommer du direkt till samtalet (zoom-länk)

Skriv in din e-postadress i detta formulär om du vill ha en påminnelse via e-post ca 30 minuter innan samtalet börjar.

UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom där ni varje tisdag med start klockan 12.00 får ta del av intressanta samtal och tvärvetenskapliga panelsamtal med forskare från Uppsala universitet. Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen där ni som åhörare har möjlighet att ställa frågor till våra forskare.

UppTalk Weekly är en del i teknisk- naturvetenskapliga fakultetens satsning på onlineutbildningar för alumner och allmänheten.

Läs mer om UppTalk Weekly och se tidigare sända och kommande samtal