Serotonin, dopamin och social ångest

  • Datum: –16.00
  • Plats: Föredraget är kostnadsfritt och ges digitalt via zoom. Obligatorisk föranmälan till cff@cff.uu.se
  • Föreläsare: Olof Hjort, filosofie doktor och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för forskning om funktionshinder
  • Kontaktperson: Centrum för forskning om funktionshinder
  • Telefon: 018-471 64 45
  • Föreläsning

Vilken roll spelar serotonin och dopamin vid social ångest? Hur används de vid behandling av social ångest och hur stor roll spelar förväntanseffekter för framgångsrik farmakologisk behandling?