Är migranters hälsa viktigt för den globala hälsan? – Nordic Global Health Talks

Migration och migranter anses ofta vara ett polariserande ämne som diskuteras flitigt. Är migranters hälsa viktigt för den globala hälsan? Är det en utmaning? I så fall varför och för vem?

Föreläsningen ges på engelska.

Ytterligare information