Disputation: Paying with Data: A Study on EU Consumer Law and the Protection of Personal Data

  • Datum:
  • Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/s/69429735225
  • Doktorand: Andreas Kotsios
  • Arrangör: Juridiska fakulteten, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Maria Cicilaki
  • Disputation

Andreas Kotsios disputerar i europarätt.

Opponent: Professor Geraint Howells, NUI Galway

Betygsnämnd:
Professor Evelyne Terryn, KU Leuven
Docent Stefan Larsson, Lunds universitet
Docent Marie Linton, Uppsala universitet

Suppleant: Docent Francisco de Elizalde, IE Law School

Ordförande vid disputationen: Docent Maria Bergström, Uppsala universitet

Om boken:

“If you are not paying for the product you are the product”. Som parafras: om du inte betalar för produkten med pengar så betalar du antagligen för den med dina personliga data. Detta är hur man allmänt förstår hur ett antal IT-bolag arbetar; och grunden för denna förståelse är att affärsmodeller som är baserade på att skapa inkomst genom att bearbeta personliga data – vare sig det gäller att dela data eller kunskapen från dessa data eller skapa profiler som sedan används för att framställa riktade annonser och säljkampanjer – utgör huvudorsaken till att de flesta av dagens tech-jättar har blivit så lönsamma.
I EU har bearbetning av personliga data traditionellt reglerats under dataskyddsrätten. Men på senare tid har ett nytt tillvägagångssätt blivit mer populärt då konsumentlagstiftning också kan användas för att förstärka skyddet för konsumenter när de tillhandahåller sina data i utbyte mot en produkt. Ett stort antal forskare, auktoriteter och till och med en del nationella domstolar har undersökt och rekommenderat lösningar för hur konsumentlagen ska kunna tolkas så att den inkluderar skydd för konsumenter från otillåtna metoder och avtalsvillkor som rör hur näringsidkare behandlar personliga data.
Avhandlingen tar emellertid ett steg tillbaka för att fundera över huruvida det finns någon rättslig grund för detta nya tillvägagångssätt, baserat på det materiella skyddet som konsumenträtten kan föreskriva under begreppet fairness. Närmare bestämt, undersöker den om konsumenträtt verkligen tillhandahåller ett bättre eller annorlunda skydd för konsumenter när det gäller deras personliga data som “betalningsmedel”, i jämförelse med skyddet som tillhandahålls enbart under EU:s dataskyddsrätt, såväl som vilka nya insikter detta nya tillvägagångssätt medför både när det gäller konsumenträtt och dataskydd generellt inom EU.