Jubileumsföreläsning: Jon Pierre

  • Datum: –16.00
  • Plats: Brusewitzsalen Statsvetenskapliga institutionen, Östra Ågatan 19
  • Föreläsare: Jon Pierre, Göteborgs universitet
  • Arrangör: Statsvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Erik Runn
  • Föreläsning

"Mycket verkstad och lite snack: Svensk förvaltningspolitik"

Ingår i statsvetenskapliga institutionens gästföreläsningsserie där framträdande statsvetare uppmärksammar 400 år av statsvetenskap i Uppsala.

Föreläsningen ges på svenska. Ingen anmälan krävs men tänk på att antalet platser är begränsade.