Doktorspromotion

Den traditionsenliga vårpromotionen med firande av jubeldoktorer, nya doktorer samt installation av Peter Wallenberg jr som ny hedersmedlem.

07:00 Kanonsalut, Slottsbacken

08:00 Klockringning, Uppsala domkyrka

Kl 12 – ca 15  Doktorspromotion i Universitetsaulan (Platserna skall vara intagna kl 11.45)

Representanter för universitetets fakulteter, institutioner, förvaltningen och handledare uppmanas att delta i processionen för att hedra och fira sina nya doktorer samt jubeldoktorer. Vid detta tillfälle kommer Peter Wallenberg jr att installeras till hedersmedlem vid Uppsala universitet.

För åhörare krävs biljett som går att hämta kostnadsfritt i universitetshusets trapphall före ceremonin.

Ceremonin går att följa på universitetets hemsida, www.uu.se.

Anmälan för disputerade nya doktorer är öppen från 1 mars till 1 april.