Panelsamtal om kriget i Ukraina – del 1

  • Datum: –18.00
  • Plats: Lewinsalen Östra Ågatan 19.
  • Föreläsare: Se nedan.
  • Arrangör: Forum för demokrati, fred och rättvisa vid Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Torbjörn Gustafsson Chorell
  • Telefon: 018-471 7677
  • Seminarium

Rysslands invasion av Ukraina har chockat Europa och kullkastat den rådande säkerhetsordningen. Vad är det som står på spel i konflikten och hur ska den förstås? Forskare delar med sig av sina kunskaper om den aktuella krisens implikationer.

Seminariet forsätter med del 2 i Humanistiska teatern klockan 18.30.

Paneldeltagare i del 1:

Inger Österdahl, Juridiska institutionen
Björn Körlof, Kungl. Krigsvetenskapsakademien
Lisa Hultman, Institutionen för freds- och konfliktforskning
Rebecca Thorburn Stern, Juridiska institutionen
Erik Melander, Alva Myrdal-centrum för kärnvapennedrustning

Seminarierna är ett samarbete mellan Forum för demokrati, fred och rättvisa vid Uppsala universitet, och vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap.

OBS! Deltagandet är kostnadsfritt och ingen föranmälan krävs!