CNDS sommarforskarskolan 2022

Denna internationella kurs samlar doktorander i geo-, ingenjörs- och samhällsvetenskaper för en introduktion till dynamiken och effekterna av naturkatastrofer (t.ex. översvämningar, torka, skogsbränder och jordbävningar) samt katastrofriskhantering och social sårbarhet under paraplyordet katastrofriskreducering (DRR).

Med hjälp av föreläsningar, seminarier och uppgifter utforskar kursen DRR genom katastrofriskhanteringscykeln samt samspelet mellan flera naturkatastrofer och samhället.Tillsammans med seniora forskare inom området kommer studenterna att diskutera och föreslå lösningar på komplexa problem inom DRR. Kursen är en möjlighet att jämföra och analysera katastrofhanteringscykeln i relation till alternativa koncept för katastrofhantering och den senaste tidens katastrofala händelser.