Temadag: Energi

  • Datum: –17.30
  • Plats: Ångströmlaboratoriet
  • Webbsida
  • Arrangör: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
  • Kontaktperson: Karin Thellenberg
  • Telefon: 018-471 49 47
  • Konferens

Omställningen till ett hållbart energisystem är en av våra stora utmaningar. Inom Uppsala universitet har energiforskning länge varit ett prioriterat område starka forskningsmiljöer finns inom bland annat energiomvandling, lagring och bränslen. Under denna dag får ni ta del av internationell och nationell spetsforskning som bedrivs inom universitetet men också på företag kopplade till energifrågan

Här kan du läsa mer om programmet.

Anmälan är stängd. En del av programpunkterna går att ta del av digitalt. Mer information hittas i länken ovan.

Alla föreläsningar och presentationer ges på engelska.

Denna dag är en del i den multidisciplinära temadagsvecka som arrangeras av teknisk-naturvetenskapliga fakulteten mellan den 16 - 20 maj på Ångströmlaboratoriet. Under veckan får ni ta del av dagsaktuell forskning inom AI / Data-driven life science, universum och matematisk fysik, material, energi och klimatförändringar.

Här möter ni ledande internationella, nationella och lokala forskare inom både grund- och tillämpad forskning och får ta del av, och medverka i, diskussioner kring de stora forsknings- och samhällsfrågorna ur ett vetenskapligt perspektiv. Föreläsningar och presentationer ges på engelska.

Följ länkarna nedan för att ta del av program och anmälan till varje dag.

16 maj: AI / Data-driven life science
17 maj: Universum och matematisk fysik
18 maj: Material
19 maj: Energi
20 maj: Klimatförändringar