Vill vi bli av med överskuldsättningen?

  • Datum: –20.00
  • Plats: Humanistiska teatern
  • Föreläsare: Torbjörn Ingvarsson, professor i civilrätt, Uppsala universitet, mfl.
  • Arrangör: Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Kontaktperson: Torbjörn Gustafsson Chorell
  • Telefon: 018-471 7677
  • Seminarium

Trots skärpningar av regelverk för att ta lån och att få skuldsanering ändrats, sker få förbättringar. Vissa personer blir djupt skuldsatta. Men är lösningarna verkligen de rätta? Är hushållens skulder snarare symptom på problem som vi inte kan eller ens vill lösa? Vilka är effekterna för individen och samhället av att några blir djupt skuldsatta?

Inledare: Torbjörn Ingvarsson, professor i civilrätt, Uppsala universitet

Moderator: Anna-Sara Lind, professor i offentlig rätt, Uppsala universitet

Panelister:

Per Nordkvist, biträdande chef verksamhetsområdet Bank, Finansinspektionen

Eva Mörk, professor ssk offentlig ekonomi., Uppsala universitet

Marieke Bos, docent i nationalekonomi, Stockholms handelshögskola

Christina Sundblad, enhetschef, Kronofogdemyndigheten