Digital Existence III: Living with automation

  • Datum:
  • Plats: Sigtunastifelsen
  • Arrangör: Institutionen för informatik och media
  • Kontaktperson: Matilda Tudor
  • Konferens

Välkommen på konferensen "Digital Existence III: Living with automation – a conference about artificial intelligence (AI), biometrics and the human condition".