Planning for Research Impact

Lär dig om metoden Impact planning canvas som kan hjälpa dig att beskriva forskningens långsiktiga effekter och få koll på vägen dit.

Impact planning canvas är en metod som snabbt kan ge dig som forskare en översikt över kedjan från forskningsfrågeställning till samhällspåverkan.

Kanske planerar du just nu ett forskningsprojekt eller kämpar lite med det avsnitt i din forskningsansökan som har med nyttiggörande och forskningens långsiktiga effekter, så kallad impact, att göra? Du kanske har en stark drivkraft att ta din forskning vidare utanför den akademiska världen men vet bara inte var du ska börja? Eller så är du bara nyfiken på att veta mer om själva metoden?

Välkommen på denna praktiskt inriktade workshop där du efter en introduktion av Impact planning canvas-metoden kommer få ta del av konkreta exempel på dess tillämpning och dessutom få testa den på ditt eget projekt. Rådgivare från UU Innovation finns till hands för att ge vägledning och stöd.

Gör din anmälan senast 22 augusti
Denna workshop genomförs på zoom och på engelska. Välkommen med din anmälan senast 22 augusti.

Anmäl dig här

Vi ser fram emot att träffa dig!