Docentföreläsning Natalia Martin

  • Datum: –14.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 80121, Ångström. (Zoom participation: https://uu-se.zoom.us/j/68133003548)
  • Föreläsare: Natalia Martin
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för materialvetenskap
  • Kontaktperson: Natalia Martin
  • Docentföreläsning

Tunnfilmssolceller kan möta några av de utmaningar världen står inför genom att erbjuda alternativa möjligheter för ren och hållbar energiproduktion. I denna föreläsning ges en introduktion till synkrotronljus. Exempel på hur synkrotronljus kan användas för att studera tunnfilmssolceller ner till atomär nivå kommer att presenteras.

Föreläsningen hålls på engelska.